Szanowni Państwo,

Zorganizowany w urokliwym Józefowie III  Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii już za nami. Doskonałe warunki i przyjazna pogoda sprzyjały  wymianie  doświadczeń  i integracji  naszego środowiska. Przywołaliśmy wspomnienia o naszych Nauczycielach, ważnych postaciach chirurgii szczękowo-twarzowej, którzy odeszli w ostatnim czasie.  Spotkanie kongresowe było też okazją do wyróżnienia Prof. dr hab. n. med. Jana Zapały nadaniem mu godności Członka Honorowego. 

Walne Zebranie powierzyło mi zaszczyt i odpowiedzialne zadanie kierowania działalnością naszego Towarzystwa w nowej dwuletniej kadencji.  Będzie ona czerpać z minionych doświadczeń  i szukać nowych form aktywności. Pamiętajmy, że pozostajemy Towarzystwem reprezentującym środowisko polskich chirurgów szczękowych w strukturach Europejskiego  Towarzystwa  Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej EACMFS.  Z  tego względu przedstawicielem we władzach europejskich uczyniliśmy jedną z najbardziej doświadczonych i oddanych naszym sprawom osób – dr Zygmunta Stopę.

Koleżanki i Koledzy,

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem integracji środowiska polskich specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej zachęcam do aktywnego udziału w pracach Towarzystwa. Wasze sugestie i propozycje będą starannie analizowane. Młodych, specjalizujących się lekarzy zapraszam do wstępowania w poczet członków Towarzystwa.

Wszystkich zaś najserdeczniej zapraszam  na kolejne  spotkanie podczas  IV Kongresu, który odbędzie się za dwa lata  w Poznaniu!

Prezes

Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

 dr hab. n. med. Krzysztof Osmola

Osmola