Członkostwo w PACMFS

Osoby chcące zostać członkami Polskiego Towarzystawa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii (PACMFS) proszone są o wypełnienie deklaracji i przesłanie listownie na adres:

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii

02-005 Warszawa, Lindleya 4 paw.4

 

Wysokość składek:  - 200 PLN

 

Wpłaty należy dokonać na konto Bank PKO SA O/Warszawa ul.Nowogrodzka 50:

10 1240 6218 1111 0010 3962 2683