SPRAWOZDANIE

 

z IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

 

Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

 

 

W  dniach 24-26 maja 2018 w Poznaniu miał miejsce  IV Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Miejscem obrad był Hotel IBB Andersia.

 

Patronatem Honorowym zaszczycili Kongres:

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Rektor Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

J.M. Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

Dziekan Wydziału Lekarskiego II U.M. Prof. dr hab. med. Zbigniew Krasiński

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier

Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej dr n. med. Mariusz Szuta

 

 

Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczył Prof. dr hab. n. med. Jan Zapała.

 

Patronat naukowy przyjęło

Europejskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej 

z Oficerem Edukacyjnym Prof. Manlio Galie

 

 

oraz Strasbourg Osteosynthesis Research Group Academy S.O.R.G. 

i Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

 

Już w środę 23 maja we współpracy z Firmą KLS MARTIN

zorganizowanoprzedkongresowy kursosteosyntezy złamań dolnego i środowego piętra

szkieletu twarzy adresowanydo młodszych kolegów,

który poprowadzili doświadczeni koledzy z klinik Krakowa i Poznania.

Uczestnicy mogli zabrać ze sobą modele czaszek, na których ćwiczyli.

 

Uroczystego otwarcia IV Kongresu dokonał Prezes Towarzystwa Krzysztof Osmola.

Bezpośrednio po inauguracji rozpoczęła się pierwsza sesja naukowa,

w której wystąpili zaproszeni Wykładowcy Goście Kongesu:

Prof. Eric Dierks z USA  i Prof. Jong-Woo Choi z Korei Płd. 

Wśród grona zaproszonych Wykładowców znaleźli się również:

prof. Kazimierz Kobus,

Prof. Peter Stanko,

prof. Manlio Galie,

dr S. Prabhu,

dr A. Gulati

i dr R. M. Granizo-Lopez.

W siedmiu sesjach wygłoszono 60 referatów, a w sesjach plakatowych

zaprezentowano ponad 30 prac.

Zaproszeni Wykładowcy przedstawili 8 interesujących prezentacji.

Dwie sesje zorganizowano we współpracy z Europejskim Towarzystwem

Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

oraz Polskim Towarzystwem Leczenia Twarzy i Czaszki.

W sobotę odbyła się sesja Doktorantów i Rezydentów

w której Komisja pod przewodnictwem Oficera Edukacyjnego EACMFS  prof. M. Galie

wybrała trzy najlepsze prezentacje i przyznała Stypendia im. Helene Matras.

Nagrodę S.O.R.G zdobył kol. lek. med. i dent. R. Radzewski z Poznania.

W piątek 25 maja o godz. 18 tej rozpoczęło się Walne Zebranie

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej

Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii.

Po wyborze prowadzącego zebranie oraz komisji mandatowej i skrutacyjnej, 

Ustępujący Zarząd przedstawił raporty z działalności sekretariatu 

i działalności szkoleniowej.

Swoje raporty złożyły Komisje Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Przedstawiono listę 29 nowych członków oraz zaprezentowano

stan finansów Towarzystwana dzień 25 maja 2018.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi

i w tajnym głosowaniu wybrało nowe władze Towarzystwa:

Prezes – dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska

Vice Prezes – prof. dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec

Sekretarz – Łukasz Gorbaczewicz

Skarbnik –  Adam Michalak

Członkowie -  prof. Tomasz Tomaszewski,

dr hab. med. Krzysztof Osmola,

dr n. med. Mariusz Szuta

Przedstawiciel w EACMFS – dr med. Zygmunt Stopa

 Komisja Rewizyjna  - dr J. Borys, prof. H. Gerber, prof. Kozakiewicz

Sąd  Koleżeński – prof. B. Lewandowski, dr  M. Dymek, prof. J. Zapała

 

Ustępujący Zarząd zgłosił wniosek o zmianę nazwy Towarzystwa na:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

która to nazwa jako bezpośrednio nawiązująca do nazwy Europejskiego Towarzystwa,

została przyjęta większością głosów bez sprzeciwu

przy trzech głosach wstrzymujących się.

Na zakończenie Walnego Zebrania przekazano

Nowemu Prezesowi Łańcuch Honorowy Towarzystwa.

 

 

Relaks po wyczerpującej sesji naukowej i trudach Walnego Zebrania

P.T. Uczestnicy znaleźlipodczas Kolacji Koleżeńskiej w Piano Barze Starego Browaru.