IV Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,

Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

 

24-26 maja 2018 roku

POZNAŃ

 

 

PATRONAT HONOROWY

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Dziekan Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Krasiński

 

PATRONAT NAUKOWY

 European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery

 

Strasbourg Osteosynthesis Research Group Academy

 

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

 

 

 

WYKŁADOWCY