IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-
TWARZOWEJ, 
CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII
Poznań 2018

Znalezione obrazy dla zapytania herb poznania

24-26 maja 2018 roku 

 

Sprawozdanie

Książka zjazdowa

 

 


 

III KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-
TWARZOWEJ,
CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII
Warszawa Józefów 2016


herb jozefow 141701119-20 maja 2016 roku 

.  

Sprawozdanie

Książka zjazdowa

 

 

 

 


 

 

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA

CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII

 

20-22 Marca 2014, KRAKÓW

SPRAWOZDANIE 

 

 


 

 


I KONGRES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I IMPLANTOLOGII, WARSZAWA 2012

SPRAWOZDANIE