I SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWEotarzew 1-233x156POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII
CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ,
CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
i IMPLANTOLOGII
„CHIRURGIA OCZODOŁÓW”

29 - 30 maja 2015 roku - Ołtarzew

sprawozdanie